De geschiedenis van magneet therapie

Onderzoek maakt duidelijk dat het succes van de magneettherapie heeft te maken met het feit dat ons bloed ijzer bevat en zich dus eenvoudig energetisch laat opladen. Veel onderzoeken worden nog gedaan, vooral in Amerika en natuurlijk in Japan, waar het gebruik van magneten al heel gewoon is. De werking is zo omstreden dat het Japanse ministerie van volksgezondheid het dragen van magneten aanbeveelt.

Citaat: 'Zonder magnetisme zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Het aardmagnetisch veld beschermt het leven op aarde en afname van dat veld beïnloedt het natuurlijk evenwicht. Dit heeft te maken met de elektromagnetische trillingen van de atomen die de kern van alle levende wezens vormen. Simpel gesteld, ook de mens is magnetisch.

Kennis over de helende krachten van magneten is niet nieuw. Duizenden jaren geleden waren sjamanen, medicijnmannen, de Egyptenaren, de Grieken en de Chinezen zich reeds bewust van een helend magnetisch effect. In de oudheid plaatste men magnetische stenen op pijnlijke plekken van het lichaam. De magnetische kracht van deze magnetische stenen werd uitwendig toegepast en ook voor inwendig gebruik in poedervorm toegediend door de traditionele artsen. Zo droeg Cleopatra al een magnetisch amulet om bepaalde kwalen te genezen, maar ook om haar schoonheid te behouden. En ook Aristoteles roemde de positieve werking van magneten bij het genezen van ziektes.

In Europa kende helend magnetisme zijn hoogtijdagen van de 16e tot de 18e eeuw. De belangrijkste voorvader van het moderne magnetisme was de Zwitserse natuurgeneeskundig patholoog en arts Paracelsus (1493 – 1541). Een paar eeuwen later bracht Dokter Franz Anton Mesmer (1734 – 1815) het medische en therapeutische gebruik van magnetisme in een stroomversnelling.

Door de ontwikkelingen in de chemische industrie, de opmars van de moderne farmaceutische industrie en de voortdurende ontdekkingen van nieuwe chemische geneesmiddelen, zoals antibiotica en cortisone, raakten vele oude helingswijzen sindsdien in het Westen in de vergeethoek en maakten we geen gebruik meer van deze aloude kennis.
In Azië, China, Japan en veel Oost Europese landen daarentegen is men de natuurlijke, doeltreffende en goedkope magneet therapie altijd wél veelvuldig blijven toepassen.

Het belang van magnetische velden voor onze gezondheid
De kracht van het aardmagnetische veld beweegt niet alleen de naalden van een kompas. Het speelt ook een belangrijke rol bij alle lichaamsprocessen en is dus belangrijk voor onze gezondheid.

In 1964 kreeg Linus Pauling de Nobelprijs van de Chemie. 
Hij ontdekte de magnetische eigenschappen van rode hemoglobine. Een belangrijk en substantieel aspect voor een beter begrip van het medisch effect en gebruik van magneet therapie.

Het belang van het natuurlijk magnetisch veld van de aarde voor het leven werd opnieuw overduidelijk tijdens de eerste bemande ruimtevluchten. Toen de eerste ruimtevaarders terugkeerden naar de aarde, hadden ze te kampen met verschillende gezondheidsproblemen. Ze klaagden over slapeloosheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en depressie. Hiervoor hadden de specialisten in ruimtegeneeskunde in eerste instantie geen verklaring. In een later stadium werd bekend dat het hoofdprobleem energie uitputting was. Deze verzwakking werd toegeschreven aan de afwezigheid van de natuurlijke bescherming van ons lichaam door het aardmagnetische veld tijdens het verblijf in de ruimte.

Doordat de wetenschappers zich hiervan aan het eind van de jaren zestig bewust werden, begonnen ze het biologische effect van magnetische velden op het menselijke lichaam verder te bestuderen. Op dit moment bestaat er een rijkdom aan belangrijke kennis over het fundamentele belang van magnetische kracht voor onze gezondheid. Op basis van deze kennis en vele ervaringen vanuit de praktijk is er een verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van magneet therapie ontwikkeld. Als natuurlijke en stimulerende methode met holistische effecten is het gebruik van magneten perfect in te kaderen in de normale gezondheidszorg.'

Bronvermelding: bovenstaande tekst is een vrije Nederlandse vertaling van een klein gedeelte van het Duitstalige boek "Mehr Energie"
Dit prettig leesbare en leuk geïllustreerde boek geeft de geïnteresseerde lezer meer achtergrondinformatie over magneet therapie. Ook vindt u in dit boek vele persoonlijke verhalen opgetekend van mensen, die door de magnetische aanvulling een verbeterd gevoel van welzijn ervaren (hebben).


U kunt dit (duitstalige) boek ook direct bestellen in onze ENERGETIX webwinkel: jewelry.energetix.tv/shop/article/3500_so/3590_SOPR/000DE

Prijs: Euro 12,80